Skip to main content

Bizantinizam značenje

šta znači Bizantinizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bizantinizam (od grčke reči: Byzantion) 1. bizantijska umetnost; 2. sistem vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu, gde je neo-graničeni vladar bio u isto vreme glava države i crkve, i dopuštao svojim dvora-nima i ljubimcima da vrše uticaj na najvažnije državne poslove; 3. fig. pokorno služenje i udvaranje vladarima i njihovim prohtevima, puženje pred nitima a nadmenost prema nižim od sebe; Bizantinizam.

Reč Bizantinizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. Бyзантион) 1. бизантијска уметност; 2. систем владавине сличан ономе у Источноримском Царству, где је нео-граничени владар био у исто време глава државе и цркве, и допуштао својим двора-нима и љубимцима да врше утицај на најважније државне послове; 3. фиг. покорно служење и удварање владарима и њиховим прохтевима, пужење пред нитима а надменост према нижим од себе; Бизантинизам.


Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b