Skip to main content

Bizantolog značenje

šta znači Bizantolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Bizantolog (od grčke reči: Byzantion, logos) naučnik koji se bavi proučavanjem duhovne i materi j alne kulture u staroj Bizantiji; vi-zantologika:

Reč Bizantolog napisana unazad: golotnaziB i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. Бyзантион, логос) научник који се бави проучавањем духовне и матери ј алне културе у старој Бизантији; ви-зантолог.

Slično: 
Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b