Skip to main content

Bizantologija značenje

šta znači Bizantologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bizantologija (od grčke reči: Byzantion, logia) nauka koja se bavi proučavanjem celokupnog života (duhovne i materijalne kulture) u staroj Bizantiji; vizantologija.

Reč Bizantologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. Бyзантион, логиа) наука која се бави проучавањем целокупног живота (духовне и материјалне културе) у старој Бизантији; византологија.


Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b