Skip to main content

Bizaran značenje

Šta znači Bizaran


Bizaran

latinica:

Definicija i značenje reči Bizaran (od francuske reči:) ćudljiv, nastran, osoben; čudnovat, čudesan, neobičan.

Reč Bizaran napisana unazad: narazib

Bizaran se sastoji od 7 slova.

sta je Bizaran

Slično:
Šta znači Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Šta znači Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone...
Šta znači Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Šta znači Biznis posao, trgovački posao....
Šta znači Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak B...
Šta znači Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...