Skip to main content

Bižu značenje

šta znači Bižu

Na latinici: Definicija i značenje reči Bižu (fr. bijou) nakit, ukras, dragocenost, dragulj, dragi kamen.

Reč Bižu sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. бијоу) накит, украс, драгоценост, драгуљ, драги камен.


Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b