Skip to main content

Bižuterija značenje

šta znači Bižuterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bižuterija (fr. bijouterie) trgovina dragocenostima, zlatarske radnja, juvelirska radnja; nakit, dragocenost, dragulji; juvelirska roba.

Reč Bižuterija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бијоутерие) трговина драгоценостима, златарске радња, јувелирска радња; накит, драгоценост, драгуљи; јувелирска роба.


Bizonjo nužda, potreba; al bizonjo trg. u slučaju potrebe ....
Bizoialan koji je podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone....
Bizon zool. divlji bivo, zuber ; bufalo, američki divlji bivo....
Biznis posao, trgovački posao....
Bizmut hen. element, atomska masa 208,980, redni broj 83, znak Bi ; vizmu...
Bizarerija čudnost, neobičnost, osobenost; up. bizarnost. ...
Sve reči na slovo b