Skip to main content

Bodega značenje

šta znači Bodega

Na latinici: Definicija i značenje reči Bodega (šp. bodega) podrum, vinara, krčma; iznos berbe grožđa;kozmetika: magazin s robom u luci; na lađi: deo koji se nalazi ispod palube.

Reč Bodega sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (шп. бодега) подрум, винара, крчма; износ бербе грожђа; кор. магазин с робом у луци; на лађи: део који се налази испод палубе.


Bodul ostrvljanin, otočanin . ...
Bodmeraj trg. uzimanje zajma na lađu ili na njen tovar, ili na oboje ujedno....
Bodega podrum, vinara, krčma; iznos berbe grožđa; kor. magazin s robom u l...
Sve reči na slovo b