Skip to main content

Bodul značenje

šta znači Bodul

Na latinici: Definicija i značenje reči Bodul (ital. bodolo) ostrvljanin, otočanin (u našem primorju obično u pejorativnom značenju).

Reč Bodul sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. бодоло) острвљанин, оточанин (у нашем приморју обично у пејоративном значењу).


Bodul ostrvljanin, otočanin . ...
Bodmeraj trg. uzimanje zajma na lađu ili na njen tovar, ili na oboje ujedno....
Bodega podrum, vinara, krčma; iznos berbe grožđa; kor. magazin s robom u l...
Sve reči na slovo b