Skip to main content

Bogatiri značenje

šta znači Bogatiri

Na latinici: Definicija i značenje reči Bogatiri (tur., pere. bahader) pl. junaci iz velikog ruskog narodnog epa.

Reč Bogatiri sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур., пере. бахадер) пл. јунаци из великог руског народног епа.


Bog Bog,[a] odnosno božanstvo, jeste slovensko ime za biće koje igra glavn...
Bogus irsko narodno piće od vode, rakije, šećera i drugih dodataka....
Bogumili pl. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji...
Bogdo-lama vrhovni sveštenik, duhovni poglavar u Tibetu koji, zajedno sa dalaj...
Bogatiri pl. junaci iz velikog ruskog narodnog epa. ...
Bogaz grlo, guša, ždrelo; klanac, planinski tesnac; moreuz....
Sve reči na slovo b