Skip to main content

Bogumili značenje

šta znači Bogumili

Na latinici: Definicija i značenje reči Bogumili pl. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji, Makedoniji, Bugarskoj, Bosni, Dalmaciji, Hrvatskoj;isto znači i patareni.

Reč Bogumili sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: пл. дуалистичко-манихејска рели-гиозна секта у ХП и ХШ веку у Тракији, Македонији, Бугарској, Босни, Далмацији, Хрватској; уп. патарени.


Bog Bog,[a] odnosno božanstvo, jeste slovensko ime za biće koje igra glavn...
Bogus irsko narodno piće od vode, rakije, šećera i drugih dodataka....
Bogumili pl. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji...
Bogdo-lama vrhovni sveštenik, duhovni poglavar u Tibetu koji, zajedno sa dalaj...
Bogatiri pl. junaci iz velikog ruskog narodnog epa. ...
Bogaz grlo, guša, ždrelo; klanac, planinski tesnac; moreuz....
Sve reči na slovo b