Skip to main content

Boka značenje

šta znači Boka

Na latinici: Definicija i značenje reči Boka (ital. bocca,od francuske reči: bouche, latinski bucca) usta; ulaz, otvor; ušće, moreuz, zaliv.

Reč Boka sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. боцца, фр. боуцхе, лат. буцца) уста; улаз, отвор; ушће, мореуз, залив.


Boksovati se pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama....
Boks-meč javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera . ...
Bokskaf učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks....
Boksit min. hidrat čiste gline, jedan od glavnih izvora aluminijuma; naziv p...
Bokseri „udruženje saveznih prijatelja otadžbine", kineska tajna organizaci...
Bokser 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju,...
Sve reči na slovo b