Skip to main content

Bokskaf značenje

šta znači Bokskaf

Na latinici: Definicija i značenje reči Bokskaf (eng boxcalf) učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks.

Reč Bokskaf napisana unazad: bokskaf i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг боxцалф) учињена и обојена телећа кожа за обућу и др., бокс.

Slično: 
Boksovati se pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama....
Boks-meč javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera . ...
Bokskaf učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks....
Boksit min. hidrat čiste gline, jedan od glavnih izvora aluminijuma; naziv p...
Bokseri „udruženje saveznih prijatelja otadžbine", kineska tajna organizaci...
Bokser 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju,...
Sve reči na slovo b