Skip to main content

Boksovati se značenje

šta znači Boksovati se

Na latinici: Definicija i značenje reči Boksovati se (eng. box) pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama.

Reč Boksovati se sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (енг. боx) песничати се, тући се песницама у рукавицама.


Boksovati se pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama....
Boks-meč javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera . ...
Bokskaf učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks....
Boksit min. hidrat čiste gline, jedan od glavnih izvora aluminijuma; naziv p...
Bokseri „udruženje saveznih prijatelja otadžbine", kineska tajna organizaci...
Bokser 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju,...
Sve reči na slovo b