Skip to main content

Bokal značenje

šta znači Bokal

Na latinici: Definicija i značenje reči Bokal (fr.,od španske reči: bocal,od italijanske reči: boccale, nod grčke reči: bokalion sud sa uskim grlićem) pehar, vrč, veća čaša s poklopcem.

Reč Bokal napisana unazad: bokal i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр., шп. боцал, итал. боццале, нгрч. бокалион суд са уским грлићем) пехар, врч, већа чаша с поклопцем.

Slično: 
Boksovati se pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama....
Boks-meč javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera . ...
Bokskaf učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks....
Boksit min. hidrat čiste gline, jedan od glavnih izvora aluminijuma; naziv p...
Bokseri „udruženje saveznih prijatelja otadžbine", kineska tajna organizaci...
Bokser 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju,...
Sve reči na slovo b