Skip to main content

Bokaža značenje

šta znači Bokaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Bokaža (fr. bocage,od italijanske reči: bosco, od latinske reči: bascagium) šumarak, šumica, lug; jedan deo pobunjenika iz Vandeje za vreme francuske revolucije.

Reč Bokaža napisana unazad: aakoB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. боцаге, итал. босцо, нлат. басцагиум) шумарак, шумица, луг; један део побуњеника из Вандеје за време француске револуције.

Slično: 
Boksovati se pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama....
Boks-meč javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera . ...
Bokskaf učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks....
Boksit min. hidrat čiste gline, jedan od glavnih izvora aluminijuma; naziv p...
Bokseri „udruženje saveznih prijatelja otadžbine", kineska tajna organizaci...
Bokser 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju,...
Sve reči na slovo b