Skip to main content

Boks značenje

šta znači Boks

Na latinici: Definicija i značenje reči Boks (eng. box) 1.sport: pesničanje u rukavicama razne težine, po ugledu na antičke borbe pesnicama kod Grka i Rimljana. U ovoj borbi zabranjeni su grifovi: udaranje niže od pojasa i iza leđa, guranje i udaranje nogama, glavom i leđima;isto znači i boksovanje (eng. box) 3. kutija; loža u pozorištu; zatvor za potkivanje nemirnih konja; odeljenje u štali samo za jednog konja u kojem se slobodno kreće.

Reč Boks sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. боx) 1. сп. песничање у рукавицама разне тежине, по угледу на античке борбе песницама код Грка и Римљана. У овој борби забрањени су грифови: ударање ниже од појаса и иза леђа, гурање и ударање ногама, главом и леђима; уп. боксовање (енг. боx) 3. кутија; ложа у позоришту; затвор за поткивање немирних коња; одељење у штали само за једног коња у којем се слободно креће.


Boksovati se pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama....
Boks-meč javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera . ...
Bokskaf učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks....
Boksit min. hidrat čiste gline, jedan od glavnih izvora aluminijuma; naziv p...
Bokseri „udruženje saveznih prijatelja otadžbine", kineska tajna organizaci...
Bokser 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju,...
Sve reči na slovo b