Skip to main content

Bubonalgija značenje

šta znači Bubonalgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bubonalgija (od grčke reči: bubon, algos bol)medicina: bolest prepona.

Reč Bubonalgija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. бубон, алгос бол) мед. болест препона.


Bubonulus med. limfatični triper ....
Bubonocela med. prosutost prepona, kila....
Buboni pl. ned. zapaljenje limf-nih žlezda u preponama , micine, nicine, bu...
Bubonalgija med. bolest prepona. ...
Bubonadenitis med. zapaljenje žlezda u preponama....
Bubikopf „dečačka glava" kratka ženska frizura kao u dečka....
Sve reči na slovo b