Skip to main content

Bubonulus značenje

šta znači Bubonulus

Na latinici: Definicija i značenje reči Bubonulus (od grčke reči: bubon, od latinske reči: bubonulus)medicina: limfatični triper (kapavac).

Reč Bubonulus sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бубон, нлат. бубонулус) мед. лимфатични трипер (капавац).


Bubonulus med. limfatični triper ....
Bubonocela med. prosutost prepona, kila....
Buboni pl. ned. zapaljenje limf-nih žlezda u preponama , micine, nicine, bu...
Bubonalgija med. bolest prepona. ...
Bubonadenitis med. zapaljenje žlezda u preponama....
Bubikopf „dečačka glava" kratka ženska frizura kao u dečka....
Sve reči na slovo b