Skip to main content

čamovina značenje

šta znači čamovina

Na latinici: Definicija i značenje reči čamovina (tur. sat bor) jelove drvo, jelovi-na, drvo četinara.

Reč čamovina sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. сат бор) јелове дрво, јелови-на, дрво четинара.


čampara metalna pređica ili lančić ispod donje vilice konja, koji vezuje dv...
čamovina jelove drvo, jelovi-na, drvo četinara....
čam 1. bor, jela, smrča; 2. čamac od jelovine. ...
Sve reči na slovo c