Skip to main content

čampara značenje

Šta znači čampara

Na latinici: Definicija i značenje reči čampara (pere. sagrage,od turske reči: calpara) metalna pređica ili lančić ispod donje vilice konja, koji vezuje dva kraja đema i pričvr-šćuje đem.

Reč čampara napisana unazad: arapmač

čampara se sastoji od 7 slova.

Šta je čampara

На Ћирилици: (пере. саграге, тур. цалпара) метална пређица или ланчић испод доње вилице коња, који везује два краја ђема и причвр-шћује ђем.

Slično: 
čampara metalna pređica ili lančić ispod donje vilice konja, koji vezuje dv...
čamovina jelove drvo, jelovi-na, drvo četinara....
čam 1. bor, jela, smrča; 2. čamac od jelovine. ...
Sve reči na slovo cz