Skip to main content

ćatib značenje

Šta znači ćatib

Na latinici: Definicija i značenje reči ćatib (arap. katib,od turske reči: katib, katip) pisar; pisac, mudrac, učenjak.

Reč ćatib napisana unazad: bitać

ćatib se sastoji od 5 slova.

Šta je ćatib

На Ћирилици: (арап. катиб, тур. катиб, катип) писар; писац, мудрац, учењак.

Slično: 
ćatib pisar; pisac, mudrac, učenjak. ...
čatrlja mala sirotinjska kuća, udžerica....
čatmara kuća od čatme. ...
čatma pleter, naboj; kuća od dasaka i brvana....
Sve reči na slovo cj