Skip to main content

čatma značenje

šta znači čatma

Na latinici: Definicija i značenje reči čatma (tur. catma) pleter, naboj; kuća od dasaka i brvana.

Reč čatma sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. цатма) плетер, набој; кућа од дасака и брвана.


ćatib pisar; pisac, mudrac, učenjak. ...
čatrlja mala sirotinjska kuća, udžerica....
čatmara kuća od čatme. ...
čatma pleter, naboj; kuća od dasaka i brvana....
Sve reči na slovo c