Skip to main content

čatma značenje

Šta znači čatma

Na latinici: Definicija i značenje reči čatma (tur. catma) pleter, naboj; kuća od dasaka i brvana.

Reč čatma napisana unazad: amtač

čatma se sastoji od 5 slova.

Šta je čatma

На Ћирилици: (тур. цатма) плетер, набој; кућа од дасака и брвана.

Slično: 
ćatib pisar; pisac, mudrac, učenjak. ...
čatrlja mala sirotinjska kuća, udžerica....
čatmara kuća od čatme. ...
čatma pleter, naboj; kuća od dasaka i brvana....
Sve reči na slovo cz