Skip to main content

čeka značenje

Šta znači čeka

Na latinici: Definicija i značenje reči čeka (ital. zecca) kovnica novca

Reč čeka napisana unazad: akeč

čeka se sastoji od 4 slova.

Šta je čeka

На Ћирилици: (итал. зецца) ковница новца

Slično: 
Cekum anat. slepo crevo....
čekrk točak, kolo, vitlo ....
čekmedže fioka za novac u dućanskoj tezgi, škrabija....
čeka kovnica novca...
ček 1. fin. bankovna upugnica, isprave kojom lice koje je deponovalo izv...
Sve reči na slovo cz