Skip to main content

čekmedže značenje

šta znači čekmedže

Na latinici: Definicija i značenje reči čekmedže (tur. cekmece) fioka za novac u dućanskoj tezgi, škrabija.

Reč čekmedže sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. цекмеце) фиока за новац у дућанској тезги, шкрабија.


Cekum anat. slepo crevo....
čekrk točak, kolo, vitlo ....
čekmedže fioka za novac u dućanskoj tezgi, škrabija....
čeka kovnica novca...
ček 1. fin. bankovna upugnica, isprave kojom lice koje je deponovalo izv...
Sve reči na slovo c