Skip to main content

čorbadžija značenje

šta znači čorbadžija

Na latinici: Definicija i značenje reči čorbadžija (pers.-tur. corbaci) onaj koji deli čorbu; zapovednik janičarske čete; odlikovani hrišćanin

Reč čorbadžija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (перс.-тур. цорбаци) онај који дели чорбу; заповедник јаничарске чете; одликовани хришћанин


ćorsokak slepa ulica; fig. bezizlazno stanje, kritično stanje....
ćorda sablja....
ćorav slep na jedno oko. ...
čorbadžija onaj koji deli čorbu; zapovednik janičarske čete; odlikovani hrišćan...
čorba supa, juha, sa mesom, pirinčem i dr. ...
Sve reči na slovo c