Skip to main content

ćorda značenje

šta znači ćorda

Na latinici: Definicija i značenje reči ćorda (pere. kard nož,od turske reči: gorda, mađ. kard) sablja.

Reč ćorda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. кард нож, тур. горда, мађ. кард) сабља.


ćorsokak slepa ulica; fig. bezizlazno stanje, kritično stanje....
ćorda sablja....
ćorav slep na jedno oko. ...
čorbadžija onaj koji deli čorbu; zapovednik janičarske čete; odlikovani hrišćan...
čorba supa, juha, sa mesom, pirinčem i dr. ...
Sve reči na slovo c