Skip to main content

ćupa značenje

šta znači ćupa

Na latinici: Definicija i značenje reči ćupa (pere.) zemljani krčag sa širim grlom

Reč ćupa sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере.) земљани крчаг са ширим грлом


ćuprija most....
ćupa zemljani krčag sa širim grlom...
ćup velik zemljani sud ....
Sve reči na slovo c