Skip to main content

ćupa značenje

Šta znači ćupa

Na latinici: Definicija i značenje reči ćupa (pere.) zemljani krčag sa širim grlom

Reč ćupa napisana unazad: apuć

ćupa se sastoji od 4 slova.

Šta je ćupa

На Ћирилици: (пере.) земљани крчаг са ширим грлом

Slično: 
ćuprija most....
ćupa zemljani krčag sa širim grlom...
ćup velik zemljani sud ....
Sve reči na slovo cj