Skip to main content

ćupa značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (pere.) zemljani krčag sa širim grlom

Reč ćupa napisana unazad: apuć i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере.) земљани крчаг са ширим грлом

Slično: 
ćuprija most....
ćupa zemljani krčag sa širim grlom...
ćup velik zemljani sud ....
Sve reči na slovo cj