Skip to main content

ćuprija značenje

šta znači ćuprija

Na latinici: Definicija i značenje reči ćuprija (od grčke reči: gephyra,od turske reči: koprii) most.

Reč ćuprija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. гепхyра, тур. коприи) мост.


ćuprija most....
ćupa zemljani krčag sa širim grlom...
ćup velik zemljani sud ....
Sve reči na slovo c