Skip to main content

ćutek značenje

šta znači ćutek

Na latinici: Definicija i značenje reči ćutek (tur. kotek) batina, šiba, štap; udarac

Reč ćutek napisana unazad: ćutek i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. котек) батина, шиба, штап; ударац

Slično: 
ćutuk panj, klada; po Vuku: gomila, buljuk, četa....
ćutek batina, šiba, štap; udarac...
čutura pljosnata boca, pljoska, obično drvena, sa dubore-zom; vojnička čut...
Sve reči na slovo c