Skip to main content

ćutuk značenje

Šta znači ćutuk

Na latinici: Definicija i značenje reči ćutuk (tur. ktituk) panj, klada; po Vuku: gomila, buljuk, četa.

Reč ćutuk napisana unazad: kutuć

ćutuk se sastoji od 5 slova.

Šta je ćutuk

На Ћирилици: (тур. ктитук) пањ, клада; по Вуку: гомила, буљук, чета.

Slično: 
ćutuk panj, klada; po Vuku: gomila, buljuk, četa....
ćutek batina, šiba, štap; udarac...
čutura pljosnata boca, pljoska, obično drvena, sa dubore-zom; vojnička čut...
Sve reči na slovo cj