Skip to main content

Defile

Šta znači Defile


Defile značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Defile (od francuske reči: defile) tesnac, klanac, svaki tesan put po kojem trupe mogu da se kreću samo po jedan ili dva u redu (usek, klanac, ćuprija, kapija itd.); svečan prolazak, paradni marš.

Reč Defile napisana unazad: elifed

Defile se sastoji od 6 slova.

sta je Defile

Slično:
Šta znači Defunkcija prestanak života, smrt....
Šta znači Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: ...
Šta znači Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Šta znači Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Šta znači Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Šta znači Deformisati kvariti oblik, unakaziti, naružiti, nagrditi, iskvariti o...