Skip to main content

Defile značenje

šta znači Defile

Na latinici: Definicija i značenje reči Defile (fr. defile) tesnac, klanac, svaki tesan put po kojem trupe mogu da se kreću samo po jedan ili dva u redu (usek, klanac, ćuprija, kapija itd.); svečan prolazak, paradni marš.

Reč Defile sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. дефиле) теснац, кланац, сваки тесан пут по којем трупе могу да се крећу само по један или два у реду (усек, кланац, ћуприја, капија итд.); свечан пролазак, парадни марш.


Defunkcija prestanak života, smrt....
Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: prikriti ...
Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Deformisati kvariti oblik, unakaziti, naružiti, nagrditi, iskvariti oblik....
Sve reči na slovo d