Skip to main content

Deformitet značenje

šta znači Deformitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Deformitet (latinski deformitas) unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika.

Reč Deformitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. деформитас) унакаженост, наказност, поквареност, облика.


Defunkcija prestanak života, smrt....
Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: prikriti ...
Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Deformisati kvariti oblik, unakaziti, naružiti, nagrditi, iskvariti oblik....
Sve reči na slovo d