Skip to main content

Defunkcija značenje

šta znači Defunkcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Defunkcija (latinski defungere) prestanak života, smrt.

Reč Defunkcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дефунгере) престанак живота, смрт.


Defunkcija prestanak života, smrt....
Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: prikriti ...
Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Deformisati kvariti oblik, unakaziti, naružiti, nagrditi, iskvariti oblik....
Sve reči na slovo d