Skip to main content

Definicija značenje

Šta znači Definicija


Definicija

latinica:

Definicija i značenje reči Definicija (latinski definitfo) logika: određenje (ili: odredba) pojma, objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima, svođenje jednog pojma na druge pojmove; to biva naznačenjem najbližeg roda (genus proximum) toga pojma i njegove specifične razlike (differentia specifica), to jest specijalnih oznaka koje pripadaju samo onome pojmu koji treba definisati; npr.: Kvadrat je paralelogram (genus proximum) sa jednakim stranama i jednakim uglovima (differentia specifica). To je rodna, generička, definicija; isto znači i genetička definicija.

Reč Definicija napisana unazad: ajicinifed

Definicija se sastoji od 10 slova.

sta je Definicija

Slično:
Šta znači Defunkcija prestanak života, smrt....
Šta znači Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: ...
Šta znači Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Šta znači Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Šta znači Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Šta znači Deformisati kvariti oblik, unakaziti, naružiti, nagrditi, iskvariti o...