Skip to main content

Definicija značenje

šta znači Definicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Definicija (latinski definitfo) logika: određenje (ili: odredba) pojma, objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima, svođenje jednog pojma na druge pojmove; to biva naznačenjem najbližeg roda (genus proximum) toga pojma i njegove specifične razlike (differentia specifica),to jest specijalnih oznaka koje pripadaju samo onome pojmu koji treba definisati; npr.: Kvadrat je paralelogram (genus proximum) sa jednakim stranama i jednakim uglovima (differentia specifica). To je rodna, generička, definicija;isto znači i genetička definicija.

Reč Definicija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дефинитфо) лог. одређење (или: одредба) појма, објашњење једног појма другим појмовима, свођење једног појма на друге појмове; то бива назначењем најближег рода (генус проxимум) тога појма и његове специфичне разлике (дифферентиа специфица), тј. специјалних ознака које припадају само ономе појму који треба дефинисати; нпр.: Квадрат је паралелограм (генус проxимум) са једнаким странама и једнаким угловима (дифферентиа специфица). То је родна, генеричка, дефиниција; уп. генетичка дефиниција.


Defunkcija prestanak života, smrt....
Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: prikriti ...
Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Deformisati kvariti oblik, unakaziti, naružiti, nagrditi, iskvariti oblik....
Sve reči na slovo d