Skip to main content

Diktatura

Šta znači Diktatura


Diktatura značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Diktatura (latinski dictatura) zvanje i vlast diktatora; režim koji zavodi diktator; neograničena vlast.

Reč Diktatura napisana unazad: arutatkid

Diktatura se sastoji od 9 slova.

sta je Diktatura

Slično:
Šta znači Dikcioner rečnik koji ne sadrži samo pojedine reči nego i frazeologi...
Šta znači Dikcija jezik ili stil jednog pisca; način izražavanja, izražavanj...
Šta znači Diktus imenovani pomenuti, napred pomenuti....
Šta znači Diktum faktum rečeno-- učinjeno, kako je rečeno onako se i desilo....
Šta znači Diktum de omni et nulo log. osnovno pravilo zaključivanja: što važi za sve, važi ...
Šta znači Diktum izreka, poslovica, mesto iz nekog dela. ...