Skip to main content

Dinamican

Šta znači Dinamican


Dinamican značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dinamican (od grčke reči: dynamis) koji se osniva na dinamici; sposoban, koji ima jako dejstvo, koji ima svoju snagu, koji slobodno dejstvuje, koji deluje sopstvenom unutarnjom i živom silom, koji je stalno u pokretu; suprotno: statičan.

Reč Dinamican napisana unazad: nacimanid

Dinamican se sastoji od 9 slova.

sta je Dinamican

Slično:
Šta znači Dinofonitet lingv. jačina glasa....
Šta znači Dinoterij(um) izumrla vrsta prepotopskog gorostasnog surlaša...
Šta znači Dinosaurus zool. gorostasan prepotopski gmizavac, do ZO m dug, čiji k...
Šta znači Dinika pl. med. sredstva protiv vrtoglavice; tačnije: antidi-nika...
Šta znači Dine glavni obrok, u podne ili oko 5—6 sati po podne; svečan ru...
Šta znači Din dušman verski neprijatelj, zakleti neprijatelj, zakleti protivni...