Skip to main content

Dine značenje

šta znači Dine

Na latinici: Definicija i značenje reči Dine (fr. diner ručak; današnje značenje večera) glavni obrok, u podne ili oko 5—6 sati po podne; svečan ručak, gozba.

Reč Dine sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. динер ручак; данашње значење вечера) главни оброк, у подне или око 5—6 сати по подне; свечан ручак, гозба.


Dinofonitet lingv. jačina glasa....
Dinoterij(um) izumrla vrsta prepotopskog gorostasnog surlaša...
Dinosaurus zool. gorostasan prepotopski gmizavac, do ZO m dug, čiji kostur poka...
Dinika pl. med. sredstva protiv vrtoglavice; tačnije: antidi-nika...
Dine glavni obrok, u podne ili oko 5—6 sati po podne; svečan ručak, gozba...
Din dušman verski neprijatelj, zakleti neprijatelj, zakleti protivnik....
Sve reči na slovo d