Skip to main content

Dinika značenje

šta znači Dinika

Na latinici: Definicija i značenje reči Dinika (od grčke reči: dinos vrtoglavica) pl.medicina: sredstva protiv vrtoglavice; tačnije: antidi-nika

Reč Dinika sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. динос вртоглавица) пл. мед. средства против вртоглавице; тачније: антиди-ника


Dinofonitet lingv. jačina glasa....
Dinoterij(um) izumrla vrsta prepotopskog gorostasnog surlaša...
Dinosaurus zool. gorostasan prepotopski gmizavac, do ZO m dug, čiji kostur poka...
Dinika pl. med. sredstva protiv vrtoglavice; tačnije: antidi-nika...
Dine glavni obrok, u podne ili oko 5—6 sati po podne; svečan ručak, gozba...
Din dušman verski neprijatelj, zakleti neprijatelj, zakleti protivnik....
Sve reči na slovo d