Skip to main content

Dinamika značenje

šta znači Dinamika

Na latinici: Definicija i značenje reči Dinamika (od grčke reči: dynamike)fizika: 1. nauka o silama i o kretanjima koja te sile proizvode (deo mehanike); 2. sile koje deluju (ili sila, energija koja deluje), proizvode dejstvo i upravljaju njime u ma kakvom obliku; muz. mera kojom se označuje jačina izvođenja.

Reč Dinamika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. дyнамике) физ. 1. наука о силама и о кретањима која те силе производе (део механике); 2. силе које делују (или сила, енергија која делује), производе дејство и управљају њиме у ма каквом облику; муз. мера којом се означује јачина извођења.


Dinofonitet lingv. jačina glasa....
Dinoterij(um) izumrla vrsta prepotopskog gorostasnog surlaša...
Dinosaurus zool. gorostasan prepotopski gmizavac, do ZO m dug, čiji kostur poka...
Dinika pl. med. sredstva protiv vrtoglavice; tačnije: antidi-nika...
Dine glavni obrok, u podne ili oko 5—6 sati po podne; svečan ručak, gozba...
Din dušman verski neprijatelj, zakleti neprijatelj, zakleti protivnik....
Sve reči na slovo d