Skip to main content

Dinamika

Šta znači Dinamika


Dinamika značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dinamika (od grčke reči: dynamike) fizika: 1. nauka o silama i o kretanjima koja te sile proizvode (deo mehanike); 2. sile koje deluju (ili sila, energija koja deluje), proizvode dejstvo i upravljaju njime u ma kakvom obliku; muz. mera kojom se označuje jačina izvođenja.

Reč Dinamika napisana unazad: akimanid

Dinamika se sastoji od 8 slova.

sta je Dinamika

Slično:
Šta znači Dinofonitet lingv. jačina glasa....
Šta znači Dinoterij(um) izumrla vrsta prepotopskog gorostasnog surlaša...
Šta znači Dinosaurus zool. gorostasan prepotopski gmizavac, do ZO m dug, čiji k...
Šta znači Dinika pl. med. sredstva protiv vrtoglavice; tačnije: antidi-nika...
Šta znači Dine glavni obrok, u podne ili oko 5—6 sati po podne; svečan ru...
Šta znači Din dušman verski neprijatelj, zakleti neprijatelj, zakleti protivni...