Skip to main content

Domicilijant značenje

šta znači Domicilijant

Na latinici: Definicija i značenje reči Domicilijant (latinski domicilium)trgovina: lice na koje se trasira jedna domicilirana menica.

Reč Domicilijant sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. домицилиум) трг. лице на које се трасира једна домицилирана меница.


Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvuje sednic...
Dominus gospodar, domaćin, posednik, vlasnik; vladar; gospodin....
Sve reči na slovo d