Skip to main content

Domicilijant značenje

šta znači Domicilijant

Na latinici: Definicija i značenje reči Domicilijant (latinski domicilium)trgovina: lice na koje se trasira jedna domicilirana menica.

Reč Domicilijant sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. домицилиум) трг. лице на које се трасира једна домицилирана меница.


Domaćinstvo Domaćinstvo se sastoji od jedne ili više osoba koje žive u istom domu ...
Domaćin omaćin je „glava“ porodice. Ovaj termin se danas više vezuje za selo g...
Domaći zadatak Domaći zadatak predstavlja skup zadataka koje učitelji daju učenicima ...
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Sve reči na slovo d