Skip to main content

Domicilirati značenje

šta znači Domicilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Domicilirati (latinski domicilium) stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mesto stanovanja, nastaniti nekoga;trgovina: označiti mesto plaćanja menice.

Reč Domicilirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. домицилиум) становати, бити настањен, боравити, пребивати; одредити неком место становања, настанити некога; трг. означити место плаћања менице.


Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvuje sednic...
Dominus gospodar, domaćin, posednik, vlasnik; vladar; gospodin....
Sve reči na slovo d