Skip to main content

Domicilirati značenje

šta znači Domicilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Domicilirati (latinski domicilium) stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mesto stanovanja, nastaniti nekoga;trgovina: označiti mesto plaćanja menice.

Reč Domicilirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. домицилиум) становати, бити настањен, боравити, пребивати; одредити неком место становања, настанити некога; трг. означити место плаћања менице.


Domaćinstvo Domaćinstvo se sastoji od jedne ili više osoba koje žive u istom domu ...
Domaćin omaćin je „glava“ porodice. Ovaj termin se danas više vezuje za selo g...
Domaći zadatak Domaći zadatak predstavlja skup zadataka koje učitelji daju učenicima ...
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Sve reči na slovo d