Skip to main content

Dominacija značenje

šta znači Dominacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dominacija (latinski dominatio) vlast, vlada, vladanje, gospodarstvo; nadmoćnost.

Reč Dominacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. доминатио) власт, влада, владање, господарство; надмоћност.


Domaći zadatak Domaći zadatak predstavlja skup zadataka koje učitelji daju učenicima ...
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvuje sednic...
Sve reči na slovo d