Skip to main content

Dominacija značenje

šta znači Dominacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dominacija (latinski dominatio) vlast, vlada, vladanje, gospodarstvo; nadmoćnost.

Reč Dominacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. доминатио) власт, влада, владање, господарство; надмоћност.


Domaćinstvo Domaćinstvo se sastoji od jedne ili više osoba koje žive u istom domu ...
Domaćin omaćin je „glava“ porodice. Ovaj termin se danas više vezuje za selo g...
Domaći zadatak Domaći zadatak predstavlja skup zadataka koje učitelji daju učenicima ...
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Sve reči na slovo d