Skip to main content

Dominacija

Šta znači Dominacija


Dominacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dominacija (latinski dominatio) vlast, vlada, vladanje, gospodarstvo; nadmoćnost.

Reč Dominacija napisana unazad: ajicanimod

Dominacija se sastoji od 10 slova.

sta je Dominacija

Slično:
Šta znači Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti n...
Šta znači Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna...
Šta znači Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Šta znači Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Šta znači Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvu...
Šta znači Dominus gospodar, domaćin, posednik, vlasnik; vladar; gospodin....