Skip to main content

Dominikanac značenje

Šta znači Dominikanac


Dominikanac

latinica:

Definicija i značenje reči Dominikanac katolički kaluđer iz reda Dominikusa de Gucmana (red osnovan u Tuluzi 1215).

Reč Dominikanac napisana unazad: canakinimod

Dominikanac se sastoji od 11 slova.

sta je Dominikanac

Slično:
Šta znači Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti n...
Šta znači Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna...
Šta znači Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Šta znači Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Šta znači Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvu...
Šta znači Dominus gospodar, domaćin, posednik, vlasnik; vladar; gospodin....