Skip to main content

Dominikanac značenje

šta znači Dominikanac

Na latinici: Definicija i značenje reči Dominikanac katolički kaluđer iz reda Dominikusa de Gucmana (red osnovan u Tuluzi 1215).

Reč Dominikanac sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: католички калуђер из реда Доминикуса де Гуцмана (ред основан у Тулузи 1215).


Domaćinstvo Domaćinstvo se sastoji od jedne ili više osoba koje žive u istom domu ...
Domaćin omaćin je „glava“ porodice. Ovaj termin se danas više vezuje za selo g...
Domaći zadatak Domaći zadatak predstavlja skup zadataka koje učitelji daju učenicima ...
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Sve reči na slovo d