Skip to main content

Dominikanac značenje

šta znači Dominikanac

Na latinici: Definicija i značenje reči Dominikanac katolički kaluđer iz reda Dominikusa de Gucmana (red osnovan u Tuluzi 1215).

Reč Dominikanac napisana unazad: canakinimoD i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: католички калуђер из реда Доминикуса де Гуцмана (ред основан у Тулузи 1215).

Slično: 
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvuje sednic...
Dominus gospodar, domaćin, posednik, vlasnik; vladar; gospodin....
Sve reči na slovo d