Skip to main content

Duvak značenje

šta znači Duvak

Na latinici: Definicija i značenje reči Duvak (tur. duvak) pokrivač kojim se pokriva nevesta kad je vode mladoženjino} kući.

Reč Duvak sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. дувак) покривач којим се покрива невеста кад је воде младожењино} кући.


Duvar zid....
Duvan biljka iz porodice pomoćnice; osu-šeni listovi služe za pušenje....
Duvak pokrivač kojim se pokriva nevesta kad je vode mladoženjino} kući....
Sve reči na slovo d