Skip to main content

Duvan značenje

šta znači Duvan

Na latinici: Definicija i značenje reči Duvan (arap. duhan,od turske reči: duhan dim, para) biljka iz porodice pomoćnice; osu-šeni listovi služe za pušenje.

Reč Duvan sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. духан, тур. духан дим, пара) биљка из породице помоћнице; осу-шени листови служе за пушење.


Duvar zid....
Duvan biljka iz porodice pomoćnice; osu-šeni listovi služe za pušenje....
Duvak pokrivač kojim se pokriva nevesta kad je vode mladoženjino} kući....
Sve reči na slovo d