Skip to main content

Efrakcija značenje

šta znači Efrakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Efrakcija (latinski effringere provaliti, razbiti, effractum)medicina: efraktura

Reč Efrakcija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. еффрингере провалити, разбити, еффрацтум) мед. ефрактура


Efrakcija med. efraktura...
Efraktura med. nasilne povreda lubanje; efrakcija....
Efraktor prestupnik; onaj koji je izvršio krađu obijanjem, obijač, provalnik....
Sve reči na slovo e