Skip to main content

Efraktor značenje

Šta znači Efraktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Efraktor (od latinske reči: effractor) prestupnik; onaj koji je izvršio krađu obijanjem, obijač, provalnik.

Reč Efraktor napisana unazad: rotkarfe

Efraktor se sastoji od 8 slova.

Šta je Efraktor

На Ћирилици: (нлат. еффрацтор) преступник; онај који је извршио крађу обијањем, обијач, провалник.

Slično: 
Efrakcija med. efraktura...
Efraktura med. nasilne povreda lubanje; efrakcija....
Efraktor prestupnik; onaj koji je izvršio krađu obijanjem, obijač, provalnik....
Sve reči na slovo e