Skip to main content

Efraktor značenje

šta znači Efraktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Efraktor (od latinske reči: effractor) prestupnik; onaj koji je izvršio krađu obijanjem, obijač, provalnik.

Reč Efraktor sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. еффрацтор) преступник; онај који је извршио крађу обијањем, обијач, провалник.


Efrakcija med. efraktura...
Efraktura med. nasilne povreda lubanje; efrakcija....
Efraktor prestupnik; onaj koji je izvršio krađu obijanjem, obijač, provalnik....
Sve reči na slovo e