Skip to main content

Emulzija značenje

šta znači Emulzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Emulzija (latinski emulgere izmusti, emulsio) uljasta tečnost koja ima boju i gustinu mleka, mleko od semena, mleko dobijeno od stucanih badema u vodi itd.;farmacija: lek spravljen da liči na takvu tečnost.

Reč Emulzija napisana unazad: ajizlumE i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. емулгере измусти, емулсио) уљаста течност која има боју и густину млека, млеко од семена, млеко добијено од стуцаних бадема у води итд.; фарм. лек справљен да личи на такву течност.

Slično: 
Emunktorija pl. med. sudovi za odvajanje ili odvođenje, organi za čišćenje, np...
Emundirati med. iščistiti. čistiti, npr. rane, čireve. ...
Emundancije pl. med. sredstva za čišćenje spolja, npr. rana i čireva....
Emundancija med. čišćenje spolja . ...
Emulzin hem. belančevinasta supstanca koju sadrže slatki i gorki bademi i k...
Emulzivan prirode emulzije, mlečast, mlečan, koji je kao mleko, uljasto tečan...
Sve reči na slovo e