Skip to main content

Etologija značenje

šta znači Etologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Etologija (od grčke reči: ethos, logia) prikazivanje (ili: crtanje) karaktera jednog čoveka ili moralnih shvatanja i običaja jednog naroda, karakterologija (izraz C. St. Mila); etografija zool. nauka o životnim navikama životinja.

Reč Etologija napisana unazad: etologija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. етхос, логиа) приказивање (или: цртање) карактера једног човека или моралних схватања и обичаја једног народа, карактерологија (израз Ц. Ст. Мила); етографија зоол. наука о животним навикама животиња.

Slično: 
Etos običaj, ćud, narav; zbir stalnih osobina što ih jedan čovek poseduje...
Etopeja crtanje karaktera. ...
Etološki koji je u vezi sa etologijom; etografski....
Etologija prikazivanje karaktera jednog čoveka ili moralnih shvatanja i običa...
Etolog onaj koji se bavi etologijom, koji proučava običaje ili način život...
Etokratija vladavina morala ili vrline, idealno državno ustrojstvo u kojem bi ...
Sve reči na slovo e