Skip to main content

Etološki značenje

šta znači Etološki

Na latinici: Definicija i značenje reči Etološki (od grčke reči: ethos, logos) koji je u vezi sa etologijom; etografski.

Reč Etološki napisana unazad: ikolotE i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. етхос, логос) који је у вези са етологијом; етографски.

Slično: 
Etos običaj, ćud, narav; zbir stalnih osobina što ih jedan čovek poseduje...
Etopeja crtanje karaktera. ...
Etološki koji je u vezi sa etologijom; etografski....
Etologija prikazivanje karaktera jednog čoveka ili moralnih shvatanja i običa...
Etolog onaj koji se bavi etologijom, koji proučava običaje ili način život...
Etokratija vladavina morala ili vrline, idealno državno ustrojstvo u kojem bi ...
Sve reči na slovo e